Pagtiyak sa Kalidad

Ang aming Patakaran sa Kalidad

Patakaran ng Kemig Glass na mapanatili ang mataas na kalidad ng serbisyo at mga produkto.

Ang aming layunin ay upang maghatid ng mga produkto at mga kaugnay na serbisyo. Na lumalagpas sa mga inaasahan ng aming mga customer.

Ang lahat ng mga produkto at serbisyo ay susunod sa mga kinakailangan ng mga customer. Gagawin ito sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang malapit na ugnayan sa mga customer at sa pamamagitan ng paghihikayat sa mahusay na komunikasyon.

Titiyakin ng nangungunang pamamahala na ang pahayag ng kalidad na ito ay naaangkop sa samahan at makakamtan ng:

● Ang pagbibigay ng isang balangkas para sa pagtataguyod at pagsusuri ng pamamahala at mga layunin sa kalidad.
● Ipabatid ang mga patakaran at pamamaraan sa loob ng samahan.
● Ang pagbibigay ng pagsasanay at pag-unlad ng mga empleyado at paggamit ng pinakamahusay na kasanayan.
● Pagkuha ng feedback ng customer at patuloy na pagbutihin ang mga proseso upang umangkop sa mga pangangailangan ng mga samahan. Pagbutihin ang pagiging epektibo ng Quality Management System alinsunod sa ISO 9001: 2015.